Voor ieder budget zoeken wij een zo goed mogelijk passende oplossing.

Voor ieder budget zoeken wij een zo goed mogelijk passende oplossing.

U als opdrachtgever wilt namelijk 1 ding en dat is uw wensen vervuld zien worden voor een door u, van te voren, bepaald budget.
Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Visser BAB BV voert, samen met diverse specialisten en bedrijven, kleinschalige tot middelgrote verbouwingen uit.
Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Zoals het aanleggen van een zwembad in uw tuin.
Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Het aanpassen van appartementen in hotels.
Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Van dakkapel tot dakopbouw.
Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Alle mogelijke werkzaamheden worden door Visser BAB BV aangenomen en uitgevoerd.

Ook verzorgen wij het complete vernieuwen van uw dak.
Ook voor het renoveren van hotelkamers kunnen wij veel voor u betekenen!

Ook voor het renoveren van hotelkamers kunnen wij veel voor u betekenen!

94 hotelkamers gerenoveerd in Zeist
Samenwerkingen met binnenhuisarchitecten

Samenwerkingen met binnenhuisarchitecten

Realisatie van een badkamer
Aan- en verbouwen van uw nieuwe woning, ook dat kunnen wij geheel inclusief tekenwerk voor u regelen.

Aan- en verbouwen van uw nieuwe woning, ook dat kunnen wij geheel inclusief tekenwerk voor u regelen.

Realiseren van een door de architect ontworpen uitbouw in Bosch en Duin.
Vacature

Vacature

Is jou intresse gewekt om bij ons te komen werken?! Kijk eens bij onze vacatures!

Privacy statement Visser Bouw Advies Beheer BV, 13-5-2018

 

Contactgegevens:

Visser Bouw Advies Beheer BV

A.P. Visser, www.visser-bab.nl, Kwikstaartlaan 34, 3704 GS Zeist, tel. nr. 06-23389047

 

A. P. Visser is de Functionaris Gegevensbescherming van Visser Bouw Advies Beheer BV

Hij is te bereiken via arien.visser@visser-bab.nl.

 

Persoonsgegevens:

Wij, Visser Bouw Advies Beheer BV, verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer - E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Bankrekeningnummer.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Visser Bouw Advies Beheer BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als personeelslid:

- lidmaatschap vakbond - Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Visser Bouw Advies Beheer BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Visser Bouw Advies Beheer BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Visser Bouw Advies Beheer BV neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Visser Bouw Advies Beheer BV) tussen zit. Visser Bouw Advies Beheer BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Windows, Microsoft Excel- word- en outlookbestanden en ONS boekhoudprogramma.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Visser Bouw Advies Beheer BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Klant / personeelslid / leverancier / onderaannemer , alle persoonsgegevens  > Bewaartermijn zolang mogelijk vanwege terugkerende klantgegevens > voor werkadres en om contact te kunnen leggen

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Visser Bouw Advies Beheer BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst

met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Visser Bouw Advies Beheer BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, Visser Bouw Advies Beheer BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Visser Bouw Advies Beheer BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar arien.visser@visser-bab.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Visser Bouw Advies Beheer BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Visser Bouw Advies Beheer BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via email arien.visser@visser-bab.nl

Referenties

DVC Rentmeesters ARTEA Beheer Commitment